Årsmøte 27.02.2019

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag avholdes i fargeriet på Elvheim onsdag 27. februar 2019 kl. 18.00

Sakliste:

  1. Åpning av møtet.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  3. Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under møteprotokollen.
  4. Årsmelding.
  5. Regnskap
  6. Framdriftsplan og budsjett for 2019.
  7. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 20. februar.
  8. Fastsettelse av kontingent for 2020.
  9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Olav Haugom innen 20. februar.

Styret