Årsmøte 28.04.2021

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 28.04.2021 kl. 18.00.

Sted: Åsen samfunnshus.

(Dato endret fra 14.04. som først kunngjort)

Sakliste:

1. Åpning av møtet.

2. Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og sakliste.

4. Årsmelding.

5. Regnskap.

6. Framdriftsplan og budsjett for 2021.

7. Orientering fra avtaleutvalg.

8. Innkomne saker (innmeldingsfrist 7. april).

9. Fastsettelse av kontingent for 2022.

10. Vedtektsendring.

11. Valg.

Innkalling skjer under forutsetning av at fysisk møte kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernsregler. Hvis det ikke er forenelig med reglene, kan møtet bli utsatt på kort varsel.


Påmelding til post@aasenhistorie.no eller tlf./SMS 45439140. De som allerede har meldt seg på, sender bare varsel hvis 28. april ikke passer.