Årsmøte 29.02.2016

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag avholdes på Sanitetshuset mandag 29. februar 2016 kl. 18.00

Sakliste:

  1. Åpning av møtet.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  3. Valg av møteleder og skriver.
  4. Årsmelding. Vedlegg (pdf)
  5. Regnskap. Vedlegg (pdf)
  6. Framdriftsplan for 2016. Vedlegg (pdf)
  7. Budsjett. Vedlegg (pdf)
  8. Fastsettelse av kontingent for 2017. Vedlegg (pdf)
  9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Sæmund Sæthe innen 22. februar. Vedlegg (pdf)
  10. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 22. februar.

Styret