Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

avholdes i Sanitetshuset (Åsentunet 11) onsdag 14. februar 2018 kl. 18.00

Sakliste:

 1. Åpning av møtet.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Valg av møteleder og skriver.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap.
 6. Framdriftsplan og budsjett for 2018.
 7. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 7. februar.
  • Innkommet sak fra «Georg Opheims venner» dat. 19.01.2018.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2019.
 9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Tor Grinde innen 7. februar.