Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag

Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.
Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.

Ca. 35 personer deltok på årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag 21. november. Åsen menighetshus var møtested og Åsen Museum og Historielag stilte som teknisk arrangør. Ved ankomst var det kaffe, deretter ønsket Øyvind Fiskvik velkommen til Åsen og orienterte kort om Åsen Museum og Historielags virksomhet. Johan Solheim, leder i Nord-Trøndelag historielag, ledet årsmøtet.

Årbokredaktør Åke Jünge presenterte årboka, den 92. i rekken. Av særlig interesse for Åsen må nevnes Stig Baumeyers artikkel i «Berlin», det tyske skipet som var internert i Lofjorden i siste del av første verdenskrig. Baumeyer forteller historien om skipet før det kom til Trondheim i 1914.

Etter kaffe og bokbytte holdt Arne Langås bildeforedrag om Åsen og Hoplavassdraget de siste 200 år, før forsamlingen dro på utflukt til museet, Fossum-butikken og Elvheim. Dagen ble avsluttet med sodd og sviskegrøt i menighetshuset.

Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.
Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.
Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.
Årsmøte i Nord-Trøndelag historielag 21.11.2015. Foto: Arne Langås.