Åsen Bygdekalender 2021

Bygdekalenderen for 2021 inneholder 25 eldre og nyere bilder fra Åsen. Pga. Covid-19 blir det dessverre ikke dørsalg i år, men utlevering av forhåndsbestilt kalender.

Bestilling skjer på SMS/telefon til 454 39 140 eller på e-post post@aasenhistorie.no. Oppgi antall, navn og adresse i bestillinga. Pris ved bestilling fra oss: Kr. 150 pr. stk.

Utleveringer ved Aasen Sparebank onsdag 25.11. (kl. 17-18) og tirsdag 1.12. (kl. 17-18) eller i postkasse tidlig i desember. Postsending utenbygds (portotillegg).

Kalenderen kan også kjøpes på Åsenvøgga (Stasjonsvegen 9, Åsen).