Bygdedag på Elvheim 1. juli

Velkommen til bygdedag på Elvheim
søndag 1. juli 2018 kl. 12–15.

  • Demontrasjon av husflid.
  • Tombola.
  • Utstillinger.
  • Brukthandel.
  • Musikk.
  • Leker for barna.
  • Skotthyllkast.
  • Hesteskokast (arr. Gullstjerna 4H).
  • kl. 13.30: «HUNT 4» v/Tove Bye Brænne.
  • kl. 14.00: Levangermesterskap i hesteskokast, kvalifisering (arr. Levanger hesteskoklubb).

Salg av kaffe, vaffel, brus og pølser. Vi tar kontanter og Vipps.

Skiltet veg fra E6 (avkjørsel merket «Stokkvola»). Parkering ved Fossingan og ved ny veg øst for Elvheim. Ta gjerne med stol.