Bygdedag på Elvheim

Velkommen til tradisjonell bygdedag på Elvheim søndag 2. juli kl. 11–15.

Salg av mat og kaffe. Auksjon (kl. 13). Lotteri. Brukthandel. Musikk. Utstilling ved Jan Strøm. Skotthyllkast. Hesteskokast.

Adr. Mossingvegen 87, 7630 Åsen. Skiltet fra E6.