Bygdedag på Elvheim 3. juli 2022

Velkommen til bygdedag på Elvheim søndag 3. juli kl. 11.

Salg av mat og kaffe.

Auksjon, lotteri og brukthandel.

Trond Fossing og Øyvind Fiskvik stiller med musikk.

Utstilling av lensmannsuniformer ved Jan Strøm.

Skotthyllkast og hesteskokast.

Adresse: Mossingvegen 87, 7630 Åsen. Skiltet fra E6.