Bygninger

Vi eier og disponerer mange bygninger. Det første bygget om laget overtok var det gamle Åsen meieri ved Fossingelva. Senere ble smia på Bakken (Nordre Fossing bruk) overtatt og istandsatt.

Vi leier Elef O. Fossums gamle landhandel og snekkerverksted. Der ble det drevet butikk fram 1890-åra fram til 1971. Butikklokalet er nå innredet som en landhandel kunne være i 1950-åra. Snekkerverkstedet like ved, hvor det bl.a. ble produsert ski, står intakt fra den tida det var i drift.

Elvheim ligger lenger oppe ved Fossingelva. Her drev familien Lund fargeri fra 1890-åra fram til midten av 1950-tallet. Eiendommen har vært i Åsen Museum og Historielags eie siden 2002.