Butikk og snekkerverksted

Historikk

Elef Odin Fossum (1860–1937) vokste opp på Fossing vestre (Reita). Han bygde han seg bolig oppe ved hovedvegen, like ved heimgården, og i ei av stuene i nyhuset begynte han landhandel i 1882.

Fossing vestre ca. 1890. Elef O. Fossums butikk nærmest. (Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling)

På midten av 1890-tallet fikk han bygd et eget forretningsbygg like øst for bolighuset. Dette var en tømret bygning i én etasje med kvistrom, og inneholdt både butikk og snekkerverksted.

Etter en del år ble verkstedet for lite, og det ble bygd nytt to-etasjes verksted i vinkel på det opprinnelige butikkbygget. I snekkerverkstedet ble det i mange år drevet skiproduksjon. I tillegg hadde bedriften et eget bakeri på motsatt side av vegen.

Elef og Hanna Fossum med døtrene Sylva og Helga. (Foto utlånt av Siv Høyland).

Helga Fossum (1893–1979) overtok butikken etter sin far og drev den i flere år. Snekkerverkstedet ble ei tid utleid til Bergstrøm, som senere bygde eget verksted på sørsida av jernbanen.

Butikklokalet ble ombygd i 1950-åra. Mot vegen ble det satt inn store vinduer, og interiøret ble modernisert. Butikken ble etter hvert overtatt av andre, først av Faaravik. Den siste tida drev Nils Nordbotn Vivo-butikk her. Drifta vedvarte til ca. 1971, da Nordbotn flyttet sin forretning til naboeiendommen Marienborg.

Fossums bolig og butikk på venstre side av vegen. Til høyre ligger bakeriet og et stabbur. Bjørken leide bakeriet fra 1942 til 1973. (Foto utlånt av Marit Høyland).

Bygningen i dag

Fra ca. 1971 stod butikkbygget tomt. Det var delvis brukt som lager, men var lite vedlikeholdt. Bygningen eies fortsatt av E.O. Fossums etterkommere, men er fra 2001 bortleid til Åsen Museum og Historielag.

Det er lagt ned mange dugnadstimer til istandsettelse av både butikk og snekkerverksted. I butikken er speilglassrutene fra 1950-tallet tatt vekk, og bygningen har både innvendig og utvendig fått tilnærmet opprinnelig utseende. Selve butikken er innredet slik en landhandel kunne være på 1950-tallet, med et variert sortiment av varer i hyllene.

Rommet ved sida av butikken har fått en ny funksjon. Mens butikken var i drift, var dette brukt som lager. Her er det nå utstilling med hovedtema krig i Åsen. Hovedvekta ligger på 2. verdenskrig, men det er også informasjon om Armfeldts hærtog i 1718, og den tyske hjelpekrysseren «Berlin» som lå i Lofjorden under 1. verdenskrig. nekkerverkstedet er forsøkt tilbakeført til opprinnelig utseende, med reimdrift til de ulike maskinene.

I andre etasje disponerer vi tre rom. Over deler av snekkerverkstedet er det innredet et «tausloft». Loftet over butikken viser ulike typer håndarbeid og husflid som skredder, skomaker, veving og linbearbeiding.