Meieriet

Det gamle meieriet ved Fossingelva har vært lagets «hovedbygning» i mange år. Den eldste delen av huset, en tømmerkasse i halvannen etasje, ble oppført i 1895 for Åsen meieri. Fra den tid ble det drevet meieri her i ca. 70 år.

Åsen meieri, trolig i tida 1927–37. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag (ÅMH 001-0228).

Bygningen er modernisert og utbygd flere ganger. Meieriet flyttet i 1960-åra til nytt anlegg lenger vest, og den gamle bygningen ved elva ble overtatt av Åsen innkjøpslag. I andre etasje var det regnskapskontor. Der hadde det tidligere vært leilighet for meieribestyrer. Nede ble alt som tilhørte selve meieridrifta fjernet, slik at det ikke fins andre spor etter denne virksomheten enn selve huset. Mot vest ble det bygd på ei rampe. På 1980-tallet flyttet innkjøpslaget og regnskapskontoret til nybygg like ved jernbanen.

Gamle Åsen meieri under renovering. Foto: Oddny Leangen.

I senere år er den gamle meieribygningen renovert og utbygd. Huset brukes i dag som møte- og utstillingslokale for laget. I første etasje er det utstilt gamle landbruksredskaper fra bygda, bl.a. treskeverk, hakkelsmaskiner og vogner. En egen avdeling er avsatt til gjenstander og bilder fra industrivirksomheter i Åsen, bl.a. fra De Forenede Ullvarefabrikker i Nydalen og Nordenfjeldske Sprængstof i Sundalen. I andre etasje er det bl.a. legekontor, skolerom og kjøkken.