Smia

Arn Solem Bye drev Nordre Fossing bruk (Bakken) ved Fossingelva, like ved dagens E6. Her var det sagbruk og høvleri, mølle og frørenseri, stampe og fargeri. Like etter 1900 ble smia oppført, og her ble det bl.a. produsert sleperiver.

Arn Solem Bye (1855–1917). (Foto utlånt av Svein og Arn Bye).

«I smia foregikk bl.a. produksjon av ‘Bye-riva’, ei sleperive for hest som ble solgt til brukere i hele Trøndelag. Ei av disse rivene fra smia på Bakken fant også veien helt til Færøyene, og ble brukt der. Det skal også ha blitt laget kastemaskiner for rensing av korn.» (Vudduaune et al: Bygdebok for Åsen, bind 2, s. 476)

Smia til høyre, mølla til venstre. (Foto utlånt av Svein og Arn Bye).

Andre etasje, som inneholder snekkerverksted, ble bygd etter at Åsen kirke brant julenatta i 1902. Arn Solem Bye ble byggmester for kirka, og i dette verkstedet ble inventaret til kirka laget.

«Anton Torsve var halde for å vera den beste finsnikkaren i Åsen den gongen. Saman med Gunerius Rabben stod han på snekkerverkstaden til Arn Bye månad etter månad og laga ferdig dei ymse ting som høyrer ei kyrkje til. Alt skulle gjerast etter teikning og så fint som det på nokon måte var mogleg. Arbeidet var i gode hender hos desse karane.» (Bakke: Kyrkjer og kyrkjeliv i Åsen, s. 55).

Smia stod i mange år i forfall, men ble satt i stand av Åsen Museum og Historielag i 1990-åra.

Nyrestaurert smie. (Foto utlånt av Oddny Leangen)