Adventskalender 2018: 4. desember

Åvikstuggu var en av de siste husmannsplassene i bygda. Heimen ble utskilt fra Åvika som selvstendig eiendom under navnet «Strandheim» i 1955. Som bildet viser, var plassen bebygd med bolighus og fjøs under samme tak. Bygningene ble revet omkring 1990, etter at den siste beboeren, Johan Arnt Aavik, døde i 1986. Foto utlånt av Gunvor Christiansen.

Adventskalender 2018: 3. desember

Som ledd i kraftutbygginga i Nord-Trøndelag tidlig på 1920-tallet bygde Nord-Trøndelag elektrisitetsverk tre transformatorstasjoner: Namsos, Steinkjer og Åsen. Stasjonene var bygd etter samme tegninger, og var ferdigmontert i mars 1923. Dette bildet er tatt inne på Åsen transformatorstasjon samme år, og viser Sem (fornavn ukjent) og mangeårig driftsbestyrer Adolf Rostad. Foto tilhører Åsen Museum og Historielag (ÅMH/052/Uaa/15).

Adventskalender 2018: 2. desember

Vintermotiv fra Åsen sentrum, trolig på midten av 1920-tallet. Til venstre ligger Vedal (Doktorgården), bygd som bolig og kontor for komunelegen i Åsen i 1912–13. Dr. Berg-Nilssen og familie var de første beboerne. Til høyre, på eiendommen Heimdal, ligger det forholdsvis nystartede Åsen samvirkelag. Samvirkelaget kjøpte Otte Grindes landhandel i 1922, og åpnet butikk her i 1923. Foto tilhører Åsen Museum og Historielag (ÅMH/052/Uaa/14).

Adventskalender 2018: 1. desember

Det er 1. desember, og vi åpner første luke i Åsen Museum og Historielags adventskalender. Bildet viser Husbytrøa i vinterdrakt, trolig på 1930–40-tallet. Knut H. Lund fra Trondheim bygde dette huset som feriested i 1923. Tidligere hadde familien i flere år vært «sommergjester» hos Pauline og Martin Husby i Husby østre. Knut Lund var innehaver av rørleggerfirmaet K. Lund i Trondheim, men var også en ivrig maler og fotograf. Foto utlånt av hans etterkommere.