Adventskalender 2019: 12. desember

Barnelosjen «Nikolines minde» (IOGT 886) med barn fra Skjesol skolekrets, ca. 1923.

Sittende foran fra venstre: Kristine Stenvik (Johansen), Anna Holing (Ringfoss), Gunvor Arntsen (oppvokst i Spilset), Aslaug Negård, Alfhild Hovdal (Sundal), Dagny Nordaune (Karlsen), Eva Ofstad (Sletvold), Emma Lian, Ingrid Olsen (Larsen), Signe Bergstrøm (Svingen) og Gudrun Nordaune (Østebøvik).

Andre rekke fra venstre: Gusta Hovdal (Reinaas), Petra Rønning (Langos), Anna Stenvik, Julie Bergstrøm (Kvello), Ragnhild Reinaas (Vold), Anne Negård (g.m. lærer Henry Negård), Randi Grøtnes (lærerinne), Marie Olsen (Skjesol), Gunvor Lian (Flataas), Jensine Nordaune (Østebøvik), Klara Johansen og Emma Nordaune (Ørke).

Bakerst fra venstre: Gudrun Reinaas (Risberg), Leonard Hovdal, Peder Søraune, Magne Bergstrøm, Ottar Hovdal, Ole Løvtangen, Alf Ludvigsen, Arne Løvtangen, Nelius Bergstrøm, Olav O. Reinaas, Ole Søraune, Ole Langås (Langos) og Olaf Sundahl.

(Fotograf P.J. Sørå. Bilde utlånt av Guri og Harald Skjesol. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 007-0080.)

Adventskalender 2019: 11. desember

Nils Hammeren fylte 90 år 28. juli 1940. I avisa Stjørdalingen 25. juli skrev Stjørdals lokalhistoriker Ivar Nilssen Værnesbranden en lengre artikkel om jubilanten. Fra denne tar vi med et utdrag.

«Forhenværende gårdbruker Nils Hammeren i Åsen fyller 90 år søndag 28de juli [1940]. Han er født på Øvre Sandfærhus i Stjørdal. Hans foreldre var Elisabet Olsdtr. Vold fra Vold i Værnes sogn og Peter Nilssen Sandfærhus. […]

Da Nils var omlag 8 år solgte hans far øvre Sandfærhus og kjøpte gården Karbu i Åsen [Skogn]. – Senere solgte han Karbu og bygslet en plass av gården Fossing – Oset [Fossen] kalt – ved Fossingelvas utløp i Hammervatnet. […]

Efterat hans far hadde solgt Karbu begynte Nils som skredderlærling hos skredder Jens Frigård ved «Breiveien» i Åsen. Efter utstått læretid reiste han ut [] hvor han opholdt sig en tid og arbeidet i sitt håndverk. Kom senere tilbake til Åsen, hvor han fikk mer enn nok med «sauming». […]

I 1881 ble han gift med Kristine Johnsdtr. Håve fra Skogn – f. 1851 d. plutselig straks før jul i 1919. Et par år fulgte hun sin mann rundt i bygden på «saum». De hadde alltid fullt op med arbeide – ofte satt de langt utover natten. Omkring 1884 kjøpte de gården østre Hammeren nede ved Hammervatnet. En vandreven gård med huse til nedfalls. Som mann og hustru sammen ved skredderbordet stod de også skulder ved skulder, når det gjaldt å forbedre – først og fremst gårdens jord og senere husene.»

(Foto utlånt av Ellen Eggen. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 021-0031.)

Adventskalender 2019: 10. desember

Fra 1905 og fram til ca. 1920 drev Nordenfjeldske Sprængstof dynamittfabrikk i Sunndalen. I 1913 kjøpte fabrikken nabogården Hanebogen (Hånnåbogen), og her ble det i åra som fulgte bygd nærmere 20 boliger for ansatte på fabrikken.

Tidligere var det skilt ut tomter hvor arbeidere selv hadde bygd seg hus. Et av disse var Kristian Eides eiendom Østlid, som ligger øverst litt til høyre for midten av bildet.

Den større bygningen mot venstre bildekant er siste del av gårdsbebyggelsen i Hanebogen. De fleste villaene ble revet på 1930-tallet og flyttet til nye tomter i Åsen og på Frosta.

(Foto utlånt av Ruth Nesjø. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 037-0007.)

Adventskalender 2019: 9. desember

Korpstreff ved Reithaug skole, trolig i 1973 (bildet er framkalt i juni 1973). Nærmest, i røde og hvite uniformer, er Ytterøy skolekorps.

I mars 1973 flyttet Åsen samvirkelag (nå Extra Åsen) inn i Trønder-Meieriets tidligere lokaler. Bygningen er senere utvidet bakover med lagerrom.

(Foto utlånt av Joar Skansen. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 048-0002.)

Adventskalender 2019: 8. desember

Bygging av ny driftsbygning i Åker i 1946–47. Vestre halvdel (de to øverste bildene) ble bygd i 1946 på tomta etter en gammel stall- og låvebygning. Sommeren etter ble den østre halvdelen satt opp.

(Foto utlånt av Anne-Marie og Hermann Moe. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 003-0154, 0155, 0158 og 0162)

Adventskalender 2019: 7. desember

I juni 1973 ble et fly av typen Halifax W1048 TL-S tatt opp fra Hoklingen etter å ha ligget i vatnet i mer enn 30 år. Flyet deltok i Royal Airforces angrep på «Tirpitz» 27.04.1942. Det ble skutt i brann og måtte nødlande på isen på Hoklingen. Mannskapet kom seg unna, mens flyet snart gikk gjennom isen og sank. Flyet står nå utstilt på RAF Museum på Hendon flyplass i London.

(Foto utlånt av Aud og Knut Opheim. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 042-0176)

Adventskalender 2019: 6. desember

Utsikt fra Stokkberget ca. 1965–68. I forgrunnen til høyre er taket på Åsen kalksteinsmølle. Det nærmeste bolighuset er Åsvang (Gunnlaug og Magne Hokstad). Til høyre midt i bildet er Lidarheim (Otelie og Ingvald Berget), med det opprinnelige bolighuset fra ca. 1910. Ellers var det forholdsvis få hus ved det som i dag er gatene Torhaugen og Fossingtrøa; her ble det større utbygging fra sist på 1960-tallet.

(Foto tilhører Åsen Museum og Historielag, ID 001-2187)

Adventskalender 2019: 4. desember

Zefanias og Karen Marta Mo med fem barn, ca. 1903. Foran fra venstre: Olav Asbjørn på fanget til faren Zefanias, Fridtjov, Marie Kristine (g. Moe) og Karen Marta Mo. Bak fra venstre står Otelie (g. Holthe) og Marta (g. Nilssen). Familien bodde i Vinan, senere i Nonstad.

(Foto utlånt av Liv og Jon Wold Mo. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 070-0028.)

Adventskalender 2019: 3. desember

Bengt Redlund med Volkswagen Boble (V-38793) ved Vivo-butikken i Hopla, trolig omkring 1980. Butikken ble nedlagt i april 1982. På veggen henger vimpler for Trønder-Is og plakater for Nøtte-pålegg, yoghurt og Vapona Strip («så kan du glemme insektene»).

(Foto fra Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 001-1480.)