Adventskalender 2019: 2. desember

31. august 1929 ble Asbjørg Faaren (f. 1904) og Johan Arnt Hovdal (f. 1908) gift i Åsen kirke. Bryllupet ble feiret på brudgommens heimgård Lo, med over 70 gjester til stede. Nærmest brura sitter hennes foreldre, Marie og Laurits Faaren. Nærmest brudgommen er hans mor, Kristine Hovdal.

(Fotograf: K. Næss. Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 001-0405.)

Adventskalender 2019: 1. desember

Åsen samvirkelag på 1960-tallet. Trebygningen til venstre ble bygd i 1933, etter at de tidligere bygningene brant ned til grunnen tidligere samme år. Murbygget til høyre, som inneholdt selvbetjeningsbutikk, stod ferdig i 1956.

Åsen samvirkelag hadde sine lokaler her til 1973, da de overtok Åsen meieris tidligere anlegg på naboeiendommen. De gamle lokalene ble deretter utleid til bl.a. Aasen Sparebank, Posten og Åsenvøgga. Bygningene ble revet i 2003.

(Fotograf: Ukjent. Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 001-2190).