Auksjon 14. august 2021

Utendørs auksjon på Elvheim (Mossingvegen 87, 7630 Åsen) lørdag 14. august kl. 12 (visning fra kl. 11.).

Vi selger varer fra flere bo:  Spisebord og bokhyller, sybord, speil og lamper, mugger og karafler, kaffeserviser, glass og steintøy, brunkrukker, tinn, messing og mye, mye mer.

Betaling kontant og Vipps. Kaffesalg. Ta gjerne med stol.

Arrangør: Åsen Museum og Historielag

Årsmøte 28.04.2021

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag 28.04.2021 kl. 18.00.

Sted: Åsen samfunnshus.

(Dato endret fra 14.04. som først kunngjort)

Sakliste:

1. Åpning av møtet.

2. Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og sakliste.

4. Årsmelding.

5. Regnskap.

6. Framdriftsplan og budsjett for 2021.

7. Orientering fra avtaleutvalg.

8. Innkomne saker (innmeldingsfrist 7. april).

9. Fastsettelse av kontingent for 2022.

10. Vedtektsendring.

11. Valg.

Innkalling skjer under forutsetning av at fysisk møte kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernsregler. Hvis det ikke er forenelig med reglene, kan møtet bli utsatt på kort varsel.


Påmelding til post@aasenhistorie.no eller tlf./SMS 45439140. De som allerede har meldt seg på, sender bare varsel hvis 28. april ikke passer.

Åsen Bygdekalender 2021

Bygdekalenderen for 2021 inneholder 25 eldre og nyere bilder fra Åsen. Pga. Covid-19 blir det dessverre ikke dørsalg i år, men utlevering av forhåndsbestilt kalender.

Bestilling skjer på SMS/telefon til 454 39 140 eller på e-post post@aasenhistorie.no. Oppgi antall, navn og adresse i bestillinga. Pris ved bestilling fra oss: Kr. 150 pr. stk.

Utleveringer ved Aasen Sparebank onsdag 25.11. (kl. 17-18) og tirsdag 1.12. (kl. 17-18) eller i postkasse tidlig i desember. Postsending utenbygds (portotillegg).

Kalenderen kan også kjøpes på Åsenvøgga (Stasjonsvegen 9, Åsen).

Bygdedagen 2020 er avlyst

På grunn av koronasituasjonen har vi sett oss nødt til å avlyse bygdedagen på Elvheim 5. juli. I stedet kan det bli andre (og mindre) arrangement utover sommeren og høsten. Følg med på våre nettsider.

Årsmøte 26. februar 2020

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag holdes på Elvheim (Mossingvegen 87) onsdag 26. feb. 2020 kl. 18.00.

Sakliste:

1. Åpning.

2. Godkjenning innkalling og sakliste.

3. Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under protokollen.

4. Årsmelding.

5. Regnskap.

6. Framdriftsplan og budsjett.

7. Innkomne saker. Saker som skal behandles må være styret i hende innen 18. februar, på e-post post@aasenhistorie.no eller direkte til styreleder Øyvind Fiskvik.

8. Fastsette kontingent for 2021.

9. Valg.

Velkommen.

Adventskalender 2019: 24. desember

Årets siste kalenderluke er et stereobilde av Åsen kirke, trolig tatt i 1897 av fotograf Nils Reppen fra Sogndal. Dette kirkebygget ble vigslet i 1858, og brant ned til grunnen julenatta i 1902.

Til venstre for kirka skimtes Vedul vestre. Til høyre er bl.a. Vedul østre og Grindal. Fossinggårdene skimtes i høyre bildekant.

Hvis man ser på dette bilde i et stereoskop, vil det framstå tredimensjonalt. Les mer om dette på https://no.wikipedia.org/wiki/Stereoskop.

Med dette har årets adventskalender kommet til vegs ende. Vi takker våre følgere, og ønsker dere alle i god jul og et godt nytt år.

Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 001-2179.)

Adventskalender 2019: 14. desember

Vollaplassen, trolig på 1950-60-tallet. Bygningene var slik de ofte var på husmannsplasser, bolighus og fjøs under samme tak. I tillegg var det et stabbur (til venstre) og et vedskjul (ikke synlig på bildet).

Det var Ole Larssen Vollaplassen (1816–1891) som bygde disse husene på siste halvdel av 1800-tallet. Han var far til Ludvig Vold (1864-1955), den siste husmannen i plassen. Vollaplassen har vært ubebodd fra 1950-tallet. Stabburet og vedskjulet er revet for mange år siden. Bolighus og fjøs står fortsatt, men er i sterkt forfall.

(Foto utlånt av Olaf Vedul. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 039-0049.)

Dikt og prosa av kvinner fra Åsen

I anledning Bokåret 2019 arrangerer Åsen Museum og Historielag dikt- og litteraturkveld. Vi tar fram dikt og bøker skrevet av kvinner fra Åsen:

  • Dikt av Kari Fossing, Astrid Almlid og Gunnhild Stormo.
  • Dikt og tekster av Greta Reinaas og Solveig Stokkan.
  • Prosa av Guri Todal Ystad.

Tid:    Søndag 27. oktober 2019, kl. 18
Sted: Elvheim, Mossingvegen 87, Åsen

Inngang kr. 50. Kaffepause underveis i programmet.

Åpent museum 18. august

Åsen Museum og Historielag har åpent museum søndag 18. august kl. 13–17. Alle rom åpne i meieriet og Fossum-butikken. Lysbildevisning. Kaffesalg. Lynums butikk på Fossingsve er også åpen.

Sted: Reita 8, 7630 Åsen

Bygdedag på Elvheim

Velkommen til tradisjonell bygdedag på Elvheim søndag 7. juli 2019 kl. 12–15.

Tombola. Utstilling av politiuniformer. Brukthandel. Musikk.

Skotthyllkast. Hesteskokast (arr. Gullstjerna 4H). Innherredsmesterskap i hesteskokast, kvalifisering (kl. 14).

Salg av kaffe, vaffel m.m. Vi tar kontanter og Vipps.