Dikt og prosa av kvinner fra Åsen

I anledning Bokåret 2019 arrangerer Åsen Museum og Historielag dikt- og litteraturkveld. Vi tar fram dikt og bøker skrevet av kvinner fra Åsen:

 • Dikt av Kari Fossing, Astrid Almlid og Gunnhild Stormo.
 • Dikt og tekster av Greta Reinaas og Solveig Stokkan.
 • Prosa av Guri Todal Ystad.

Tid:    Søndag 27. oktober 2019, kl. 18
Sted: Elvheim, Mossingvegen 87, Åsen

Inngang kr. 50. Kaffepause underveis i programmet.

Åpent museum 18. august

Åsen Museum og Historielag har åpent museum søndag 18. august kl. 13–17. Alle rom åpne i meieriet og Fossum-butikken. Lysbildevisning. Kaffesalg. Lynums butikk på Fossingsve er også åpen.

Sted: Reita 8, 7630 Åsen

Bygdedag på Elvheim

Velkommen til tradisjonell bygdedag på Elvheim søndag 7. juli 2019 kl. 12–15.

Tombola. Utstilling av politiuniformer. Brukthandel. Musikk.

Skotthyllkast. Hesteskokast (arr. Gullstjerna 4H). Innherredsmesterskap i hesteskokast, kvalifisering (kl. 14).

Salg av kaffe, vaffel m.m. Vi tar kontanter og Vipps.

Årsmøte 27.02.2019

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag avholdes i fargeriet på Elvheim onsdag 27. februar 2019 kl. 18.00

Sakliste:

 1. Åpning av møtet.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under møteprotokollen.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap
 6. Framdriftsplan og budsjett for 2019.
 7. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 20. februar.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2020.
 9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Olav Haugom innen 20. februar.

Styret

Åpent museum 30. september

Velkommen til åpent museum på «Gammelmeieriet» og Fossumbutikken (adr. Reita 8, 7630 Åsen) søndag 30. september kl. 12–17.

Kom og se Fossums landhandel og snekkerverksted, dr. Lynums legekontor, skolerom og landbruksutstyr og bruksgjenstander fra ulike tidsaldre.

Kaffesalg. Foto- og filmvisning. Musikalske innslag.

[Plakat]

Medlemsmøte 5. september 2018

Åsen Museum og Historielag inviterer til medlemsmøte på Elvheim onsdag 5. september kl. 18.

Saker:

 • Orientering om lagets arbeid og økonomi.
 • Status byggesak traktorgarasje.
 • Spørsmål fra publikum.

Gamle og nye medlemmer velkommen.

Enkel servering.

Bygdedag på Elvheim 1. juli

Velkommen til bygdedag på Elvheim
søndag 1. juli 2018 kl. 12–15.

 • Demontrasjon av husflid.
 • Tombola.
 • Utstillinger.
 • Brukthandel.
 • Musikk.
 • Leker for barna.
 • Skotthyllkast.
 • Hesteskokast (arr. Gullstjerna 4H).
 • kl. 13.30: “HUNT 4” v/Tove Bye Brænne.
 • kl. 14.00: Levangermesterskap i hesteskokast, kvalifisering (arr. Levanger hesteskoklubb).

Salg av kaffe, vaffel, brus og pølser. Vi tar kontanter og Vipps.

Skiltet veg fra E6 (avkjørsel merket “Stokkvola”). Parkering ved Fossingan og ved ny veg øst for Elvheim. Ta gjerne med stol.

 

Ekstraordinært årsmøte 09.05.2018

Åsen Museum og Historielag avholder ekstraordinært årsmøte på Elvheim onsdag 9. mai 2018 kl. 18.

Bakgrunn: 

Ekstraordinært årsmøte avholdes som en følge av innkommet sak på ordinært årsmøte 14. februar 2018. Saken gjelder overtakelse av Georg Opheims traktorsamling og bygging av garasje til denne. Skriv fra Georg Opheims venner fulgte med innkalling til ordinært årsmøte. Årsmøtet 14. februar 2018 gjorde følgende vedtak i saken:

Nytt forslag: Vi takker ja til gaven under forutsetning av at vi får godkjent tomt på Elvheim og et kostnadsoverslag blir utarbeid. Så holdes det ekstraordinært årsmøte. Begge styrer skal være representert i det videre arbeid med saken. Enstemmig vedtatt.

På bakgrunn av dette blir det nå innkalt til årsmøte 9. mai.

Sakliste:

 1. Åpning av møte
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av møteleder og skriver
 4. Behandle kostnadsoverslag/finansieringsplan og tegninger til traktorgarasje
 5. Behandle tomtevalg til traktorgarasje

Saksdokumenter:

 1. Styrets forslag til tomt.
 2. Uttalelser fra Georg Opheims venner.
 3. Avtale mellom Åsen Museum og Historielag v/«Georg Opheims venner» og Georg Opheims arvinger, 23.11.2017.

Styret.

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

avholdes i Sanitetshuset (Åsentunet 11) onsdag 14. februar 2018 kl. 18.00

Sakliste:

 1. Åpning av møtet.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Valg av møteleder og skriver.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap.
 6. Framdriftsplan og budsjett for 2018.
 7. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 7. februar.
  • Innkommet sak fra «Georg Opheims venner» dat. 19.01.2018.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2019.
 9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Tor Grinde innen 7. februar.