Åpent museum 30. september

Velkommen til åpent museum på «Gammelmeieriet» og Fossumbutikken (adr. Reita 8, 7630 Åsen) søndag 30. september kl. 12–17.

Kom og se Fossums landhandel og snekkerverksted, dr. Lynums legekontor, skolerom og landbruksutstyr og bruksgjenstander fra ulike tidsaldre.

Kaffesalg. Foto- og filmvisning. Musikalske innslag.

[Plakat]

Medlemsmøte 5. september 2018

Åsen Museum og Historielag inviterer til medlemsmøte på Elvheim onsdag 5. september kl. 18.

Saker:

 • Orientering om lagets arbeid og økonomi.
 • Status byggesak traktorgarasje.
 • Spørsmål fra publikum.

Gamle og nye medlemmer velkommen.

Enkel servering.

Bygdedag på Elvheim 1. juli

Velkommen til bygdedag på Elvheim
søndag 1. juli 2018 kl. 12–15.

 • Demontrasjon av husflid.
 • Tombola.
 • Utstillinger.
 • Brukthandel.
 • Musikk.
 • Leker for barna.
 • Skotthyllkast.
 • Hesteskokast (arr. Gullstjerna 4H).
 • kl. 13.30: “HUNT 4” v/Tove Bye Brænne.
 • kl. 14.00: Levangermesterskap i hesteskokast, kvalifisering (arr. Levanger hesteskoklubb).

Salg av kaffe, vaffel, brus og pølser. Vi tar kontanter og Vipps.

Skiltet veg fra E6 (avkjørsel merket “Stokkvola”). Parkering ved Fossingan og ved ny veg øst for Elvheim. Ta gjerne med stol.

 

Ekstraordinært årsmøte 09.05.2018

Åsen Museum og Historielag avholder ekstraordinært årsmøte på Elvheim onsdag 9. mai 2018 kl. 18.

Bakgrunn: 

Ekstraordinært årsmøte avholdes som en følge av innkommet sak på ordinært årsmøte 14. februar 2018. Saken gjelder overtakelse av Georg Opheims traktorsamling og bygging av garasje til denne. Skriv fra Georg Opheims venner fulgte med innkalling til ordinært årsmøte. Årsmøtet 14. februar 2018 gjorde følgende vedtak i saken:

Nytt forslag: Vi takker ja til gaven under forutsetning av at vi får godkjent tomt på Elvheim og et kostnadsoverslag blir utarbeid. Så holdes det ekstraordinært årsmøte. Begge styrer skal være representert i det videre arbeid med saken. Enstemmig vedtatt.

På bakgrunn av dette blir det nå innkalt til årsmøte 9. mai.

Sakliste:

 1. Åpning av møte
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av møteleder og skriver
 4. Behandle kostnadsoverslag/finansieringsplan og tegninger til traktorgarasje
 5. Behandle tomtevalg til traktorgarasje

Saksdokumenter:

 1. Styrets forslag til tomt.
 2. Uttalelser fra Georg Opheims venner.
 3. Avtale mellom Åsen Museum og Historielag v/«Georg Opheims venner» og Georg Opheims arvinger, 23.11.2017.

Styret.

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

avholdes i Sanitetshuset (Åsentunet 11) onsdag 14. februar 2018 kl. 18.00

Sakliste:

 1. Åpning av møtet.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Valg av møteleder og skriver.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap.
 6. Framdriftsplan og budsjett for 2018.
 7. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 7. februar.
  • Innkommet sak fra «Georg Opheims venner» dat. 19.01.2018.
 8. Fastsettelse av kontingent for 2019.
 9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Tor Grinde innen 7. februar.

Åpent museum 20.08.2017

tingÅpent museum på Gammelmeieriet og Fossum-butikken (adresse Reita 8, 7630 Åsen, skiltet «Museum» fra E6) søndag 20. august kl. 13–17.

Fossums landhandel og skiverksted. Tausloftet. 1950-tallskjøkken. Legekontor. Skolerom. Landbruksredskaper, husgeråd og annet fra gamle Åsen.

Musikk v/Trond Fossing m.fl. Visning av en serie gamle bilder fra Åsen.

Tippekonkurranse med 10 gamle gjenstander (avsluttes kl. 16 med trekning av premier blant skoleelever som deltar).

Gratis inngang. Salg av kaffe og noe attåt. (Vi tar kontanter og Vipps)

Bygdedag på Elvheim 2. juli

2016-07-03-668Velkommen til bygdedag på Elvheim søndag 2. juli kl. 12.00. Kl. 12.30 åpner vi den nye gangbrua mellom Fossingan og Elvheim.

Utover dagen blir det mulighet for å kaste skotthyll og hestesko. Gullstjerna 4H arrangerer første runde med hesteskokast. Fra kl. 14.00 arrangerer Levanger hesteskoklubb kvalifisering til Levangermesterskapet.

Inne i bygningene blir det demonstrasjon av husflid, tombola, utstillinger og brukthandel. Ellers vil det være musikk, og leker for barna.

Vi selger kaffe, vaffel, brus og pølser (tar kontanter og Vipps).

Skiltet veg fra E6 (avkjørsel merket “Stokkvola”). Parkering ved Fossingan og ved ny veg øst for Elvheim. Ta gjerne med stol.

[Plakat]

Stokkbakken omsorgssenter

Stokkbakken omsorgssenter 25.04.2017. Foto: Arne Langås.
Stokkbakken omsorgssenter 25.04.2017. Foto: Arne Langås.

Mandag denne uka, 24. april, ble Stokkbakken omsorgssenter åpnet. Vi gratulerer Levanger kommune, beboerne og Åsens befolkning med nybygget.

I dag, 27. april, er det på dagen 100 år siden Åsen formannskap første gang behandlet saken om bygging av Åsen aldersheim. Det ble oppnevnt ei arbeidsnemnd som straks startet innsamling av penger. Ved kronerulling fikk man samlet inn kr. 11 900.

Åsen aldersheim, trolig ca. 1960. Fotograf: Arnfinn Husby. Foto utlånt av Magne Husby.
Åsen aldersheim, trolig ca. 1960. Fotograf: Arnfinn Husby. Foto utlånt av Magne Husby.

P.M. Mæhre i Stokkan østre gav rimelig byggetomt, mens Nils Vedul i Vedul østre gav grunn til veg. Arkitekt Ole Leangen stod for byggetegningene. «Overslaget på sjølve våninga var kr. 98,00. Men det har greid seg med kr. 93,400», fortelles det i en artikkel i Nordenfjeldsk Tidende 09.11.1921, dagen etter at «Gammelheimen» ble åpnet.

I tillegg kom uthus, veg, vann, kloakk, slik at totale utgifter til anlegget kom på kr. 105 400. «Overalt er innlagt elektrisk ljos, springvatn og vask. Det bør og nemnast at Aasen sanitetsforening har gjeve klæde til 15 senger, og Skjesol sanitetsforening koppar og kokekar til heimen», heter det videre i avisartikkelen.

Årsmøte 20.02.2017

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag

avholdes i Åsen samfunnshus (biblioteket) mandag 20. februar 2017 kl. 18.00

Sakliste:

 1. Åpning av møtet.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Valg av møteleder og skriver.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap. Se vedlegg (pdf).
 6. Framdriftsplan for 2016. Se vedlegg (pdf).
 7. Budsjett. Se vedlegg (pdf).
 8. Fastsettelse av kontingent for 2017. Se vedlegg (pdf).
 9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Per Aspås innen 13. februar. Se vedlegg (pdf).
 10. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 13. februar.

Styret