Ekstraordinært årsmøte 09.05.2018

Åsen Museum og Historielag avholder ekstraordinært årsmøte på Elvheim onsdag 9. mai 2018 kl. 18.

Bakgrunn: 

Ekstraordinært årsmøte avholdes som en følge av innkommet sak på ordinært årsmøte 14. februar 2018. Saken gjelder overtakelse av Georg Opheims traktorsamling og bygging av garasje til denne. Skriv fra Georg Opheims venner fulgte med innkalling til ordinært årsmøte. Årsmøtet 14. februar 2018 gjorde følgende vedtak i saken:

Nytt forslag: Vi takker ja til gaven under forutsetning av at vi får godkjent tomt på Elvheim og et kostnadsoverslag blir utarbeid. Så holdes det ekstraordinært årsmøte. Begge styrer skal være representert i det videre arbeid med saken. Enstemmig vedtatt.

På bakgrunn av dette blir det nå innkalt til årsmøte 9. mai.

Sakliste:

  1. Åpning av møte
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av møteleder og skriver
  4. Behandle kostnadsoverslag/finansieringsplan og tegninger til traktorgarasje
  5. Behandle tomtevalg til traktorgarasje

Saksdokumenter:

  1. Styrets forslag til tomt.
  2. Uttalelser fra Georg Opheims venner.
  3. Avtale mellom Åsen Museum og Historielag v/«Georg Opheims venner» og Georg Opheims arvinger, 23.11.2017.

Styret.