Om oss

Åsen Museum og Historielag ble stiftet i 1986, og er en frivillig organisasjon med virkeområde i tidligere Åsen kommune (nå Levanger kommune) i Trøndelag.

Ifølge vedtektene har laget som formål «å fremme og ivareta interessen for bygdas lokalhistorie og tradisjoner, samt samle inn og bevare gjenstander med lokalhistoriske og museale verdier.»

Styre (valgt 2020):

  • Leder: Gunnar M. Stormoen
  • Nestleder: Bergljot Aune
  • Kasserer/sekretær: Arne Langås
  • Styremedlem: Trond Fossing
  • Styremedlem: Øyvind Fiskvik
  • Varamedlem: Tore Haabeth
  • Varamedlem Harald Hegge

E-post: post@aasenhistorie.no | Org.nr.  989 074 598