Operasjon TITLE – Tokt mot «Tirpitz» i Trondheimsfjorden

Åsen menighetshus, onsdag 8. desember 2021 kl. 18.

Foredrag ved historiker Frode Lindgjerdet (Rustkammeret) om hans nye bok, «Operasjon TITLE – Tokt mot ‘Tirpitz’ i Trondheimsfjorden».

Museumsforlaget skriver: «Operasjon TITLE var et forsøk på å senke det tyske slagskipet «Tirpitz» ved hjelp av såkalte menneskelige torpedoer i slutten av oktober 1942. «Tirpitz» lå da i Fættenfjorden, en sidearm til Trondheimsfjorden. […] Lindgjerdet beskriver planleggingen, gjennomføringen og flukten etter det mislykkede angrepet.»

Inngang kr. 100.