8. september 2015: Ekstraordinært årsmøte

Åsen Museum og Historielag innkaller sine medlemmer til ekstraordinært årsmøte på Elvheim tirsdag 8. september kl. 19

Sakliste

 1. Åpning av møte
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av møteleder og skriver
 4. Revidert budsjett for 2015 og orientering om istandsetting av fargeriet

Styrets forslag til revidert budsjett kan fås ved henvendelse til post@aasenhistorie.no. Det kan også hentes på Elvheim (torsdager) og på gammelmeieriet (tirsdager 17–18).

Styret

Åpent museum, 2015

_MG_9972Åpent museum på Gammelmeieriet og Fossum-butikken (adresse Reita 8, 7630 Åsen, skiltet «Museum» fra E6)

lørdag 8. august og søndag 9. august kl. 12–16

Inngang kr. 50. Barn under 13 år gratis. Salg av kaffe og noe attåt.

Fossums landhandel og skiverksted. Tausloftet. 1950-tallskjøkken. Legekontor. Skolerom. Landbruksredskaper, husgeråd og annet fra gamle Åsen.

Les mer:

Bygdedag på Elvheim 5. juli 2015

elvheim_14Velkommen til bygdedag på Elvheim søndag 5. juli 2015 kl. 12.00.

 • Skotthyllkast
 • Hesteskokast (arr. Gullstjerna 4H)
 • 14.00: Levangermesterskap i hesteskokast, kvalifisering.
  (arr. Levanger Hesteskoklubb).
 • Fiskekonkurranse på land
 • Demonstrasjon av husflid
 • Tombola
 • Utstillinger
 • Brukthandel

Salg av kaffe, vaffel, brus og pølser.

Sang og musikk ved Øyvind Fiskvik, Trond Fossing og Jan Strøm.

Skiltet veg fra E6 (avkjørsel merket «Stokkvola»). Parkering ved Fossingan og ved ny veg øst for Elvheim. Ta gjerne med stol.

Les mer

25.04.2015. Nord-Trøndelag historielags vårmøte i Åsen

Åsen menighetshus. Foto Arne Langås.AVLYST PGA. MANGLENDE PÅMELDING!

Sted: Åsen menighetshus (kart)

Tid : Lørdag 25. april 2015 kl. 1100.

Program:

1045–1100: Oppmøte, registrering og kaffe

1100–1115: Velkommen v/leder i Nord-Trøndelag historielag.

1115–1200: Lokalhistorisk foredrag. «En reise gjennom Åsen i tid og bilder» v/Arne Langås.

2014-06-15-0131200–1245: Lokalhistorisk foredrag.

1245–1300: Felles avreise til bygdemuseet og Elvheim.

1300–1500: Omvisning og guiding på bygdemuseet og Elvheim. Bytte etter halvgått tid.

1530–1630: Middag (sodd) i Åsen menighetshus.

Avslutning

Pris kr 250,-

Frist for påmelding 17.04.2015.

Påmelding skjer til Nord-Trøndelag historielag v/leder Johan Solheim, på e-post solheim848@gmail.com eller telefon 900 88 795.

Se også Nord-Trøndelag historielags nettsider.

24.02.2015 Årsmøte

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag avholdes på Sanitetshuset onsdag 24.02.2015 kl. 1800

Sakliste

 1. Åpning av møtet.
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
 3. Valg av møteleder og skriver.
 4. Årsmelding.
 5. Regnskap.
 6. Budsjett.
 7. Fastsettelse av kontingent for 2016.
 8. Valg.
 9. Innkomne saker.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret (v/leder) i hende innen 16.02. De som sier fra seg gjenvalg tar kontakt med valgkomiteen v/leder Inger Karin Bosnes.

Stem på Elvheim til Folkets tælpris

2014-06-22-042Elvheim er en av fem kandidater i Levanger kommune til Folkets tælpris på kr. 100.000. Bak denne prisutdelingen står Sparebank 1 SMN i Levanger i samarbeid med Levanger-Avisa. Hvis prisen går til Elvheim, vil vi videreutvikle stedet med fiskeplasser og bedre sanitæranlegg.

Send TÆL 3 på SMS til 2242 for å gi Elvheim din stemme (1 kr pr melding). Husk mellomrom mellom TÆL og 3. Bare én stemme pr. mobilnummer. Du kan stemme fram til 21. desember kl. 24.00. Vinneren avsløres i Levanger-Avisa 23. desember.

Se lenkene nedenfor for mer

Les mer

14.09.2014: Kulturminnedagene

Kulturminnedagene 2014 arrangeres på Elvheim bygdetun i Åsen, søndag 14. september kl. 11.30–16.00.

Hansine Lund med åtte barn. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag. (ÅMH 001-0601)
Hansine Lund med åtte barn. Fotoeier: Åsen Museum og Historielag. (ÅMH 001-0601)

Temaet denne gangen er Den store reisen – med glimt fra lokal historie og samfunnsutvikling de siste 200 år, og om utvandringa til Amerika. Levanger Historielag og Åsen Museum og Historielag står som arrangører, og ønsker folk velkommen til en avstikker fra E6 og ned til det gamle fargeriet ved Fossingelva. Salg av kaffe og hjemmebakte kaker.

Program

Tablå ved et kaffebord fra kl. 11.30.

«200 år langs et vassdrag». Samfunnsutvikling på 18- og 1900-tallet med utgangspunkt i Hoplavassdraget v/Arne Langås

«Amerikaboka» og noen minner fra de som reiste over. «Amerikaboka» og utvandringspioneren Ole Rynning v/Sveinung Havik. Skoleelever leser fra tre amerikabrev etter Klara Søraune (Åsen), Andreas Strømsøe (Levanger) og Karl Selbo (Ekne).

Migrasjon i Norge. Innflyttere til Åsen fra fjerne bygder sist på 1700-tallet v/Arne Sigmund Vudduaune.

Innimellom musikk, drama og sang ved Åsen songlag og Åsen skolekorps.

Det er et utendørsarrangement! Ta med stol og klær etter vær!