Adventskalender 2018: 17. desember

Nordenfjeldske Sprængstof A/S drev sprengstoffabrikk i Sunndalen i noen år fra ca. 1905. I disse årene ble det i tillegg til selve fabrikkanlegget reist mange boliger, både for ledelse og arbeidere. Villaen på bildet lå nærmest fabrikkanlegget, og tomta er fortsatt synlig på vestsida av vegen. Ifølge påskrift på baksida var dette «Direktørboligen». Som mange av husene i Sunndalen og Hanebogen, ble også denne villaen solgt til bortflytting etter at fabrikken var nedlagt. Huset ble i 1930 gjenreist på Vulu søndre i Malvik, en gård som da var eid av Einar Ulvik fra Frosta.

Adventskalender 2018: 16. desember

Peter og Elisabet Dalåmo bodde fra 1931 på eiendommen Solstad på Hammerøya. Bildet er tatt i forbindelse med Peters begravelse i 1955, og viser Elisabet Dalåmo med sju barn og tre stebarn. Fra venstre står Otmar Dalåmo (f. 1927), Øivind Dalåmo (f. 1921), Hjørdis (Dalåmo) Harbu (f. 1925), Paul Dalåmomo (f. 1916), Norun Dalåmo (f. 1931), Elisabet (Fossen) Dalåmo (f. 1890), Johan Dalåmo (f. 1904), Otelie «Telle» (Dalåmo) Berget (f. 1913), Johanna (Dalåmo) Echmann Johansen (f. 1902), Emil Dalåmo (f. 1919) og Martin Dalåmo (f. 1906). Se Bygdebok for Åsen bind 3, s. 50-51. Foto utlånt av Randi Berget.

Adventskalender 2018: 15. desember

Småskolen på Gullberget skole i 1936. Foran fra venstre: Eline Hellan (g. Gillebo), Georg Opheim, Magnar Grinde, Bernolf Jenssen, Jarle Risberg, Asbjørn Risberg og Egil Ålberg. Bak fra venstre: Borghild Amdal, Laura Holden, Anne Marta Granås (pedell på skolen), Sofie Skogtrø og sokneprest Alv Gregusson. Det er trolig lærer Ole Amdal som har tatt bildet. Foto utlånt av Georg Opheim.

Adventskalender 2018: 14. desember

«Gaarden Hammer i Aasen, Thr.» er tittelen på dette bildet, tatt i 1897 av fotograf Nils Reppen fra Sogndal. Vi ser at det foregår store byggearbeider. Tidlig på 1880-tallet var det bygd nytt fjøs i vinkel med hovedbygningen. På dette bildet er driftsbygningen under utbygging. Nybygget inneholdt stall, låve, maskinhus, vognbu og gjødselhus. Bildet er et stereofoto, det vil si et «dobbelt» bilde som ved hjelp av et stereoskop vil framstå tredimensjonalt. Les mer på https://no.wikipedia.org/wiki/Stereoskop. Foto utlånt av Arne Langås.

Adventskalender 2018: 13. desember

I mars 1973 flyttet Åsen samvirkelag til nye lokaler i Trøndermeieriets tidligere bygning. 30. mars 1973 åpnet «Nytt Varehus med større vareutvalg – bedre oversikt», slik denne annonsen fra Trønder-Avisa viser. Selve åpninga skjedde kl. 17 på ettermiddagen, og butikken holdt åpent helt til kl. 21. Vanlige åpningstider ellers var 8.30–17.00 på hverdager og 8.30–14.00 på lørdager.

Adventskalender 2018: 12. desember

Ingeborg Anna og Olaf Hokstad med fire av sine åtte barn, fotografert i Øver-Strømmen i 1928. Olaf Hokstad kjøpte gården i 1926, og var eier i to år. Familien hadde tidligere bodd i Hegra og Stjørdal. Fra Åsen flyttet de til Strinda, og senere til Lånke. Fra venstre står Olaf Hokstad (f. 1882 på Frosta), Olav Hokstad (f. 1924), Ingeborg Anna (Ulstadvold) Hokstad (f. 1879 i Hegra), Oline Hokstad (f. 1921, g. Hegge), Peder Hokstad (f. 1918) og Olga Hokstad (f. 1913, g. Tømmerås). Bildet er trolig tatt av deres eldste datter Lillian Hokstad. Foto utlånt av Arne Langås.

Adventskalender 2018: 11. desember

Tre unge damer fra Åsen var på et stemne i Stjørdal i 1915, og var da innom fotograf Næss. Fra venstre Karen Husby (f. 1897, gift Opheim), Borghild Grenne (f. 1898, gift Syrstad) og Johanna Husbybakken (f. 1887, gift Westrum). Foto utlånt av Klara Syrstad Ness.

Adventskalender 2018: 10. desember

Maurveg østre var en eiendom som Odin Maurveg holdt unna da han solgte Maurvegan til lensmann Andreas Lunde i 1917. Her bygde han opp en egen heim året etter. Dattera Lina (Johanna Oline) og ektemannen John Sandvik overtok heimen i 1934. Senere var Linas sønn Olav Vik eier. Bildet er tatt på midten av 1950-tallet. Masstua til venstre i bildet står fortsatt, men de andre bygningene er revet og erstattet av nye. Bolighuset fra ca. 1918 ble revet omkring 1980. Foto utlånt av Magne Husby.

Adventskalender 2018: 9. desember

Skjesol mellom er det offisielle navnet, selv om gårdstunet lå lengst øst av de fire Skjesol-gårdene. Gården ble flyttet til denne tomta på 1890-tallet, i den tida Enok og Jonetta Skjesol bodde her. Husa hadde tidligere ligget lenger vest, visstnok like ved Skjesol lille (Skjesol skole). Deres barn Julie, Ingvald og Jon var de siste beboerne. Gården ble fraflyttet tidlig på 1970-tallet. Stuelåna og uthuset ble brent ned våren 2001. Foto utlånt av Joar Skansen.

Adventskalender 2018: 8. desember

Fra 1888 til 1909 ble Martin og Pauline Husby i Husby østre foreldre til elleve barn, to jenter og ni gutter. Ti av barna levde opp; en av guttene døde fem måneder gammel. Dette familiebildet er tatt i 1915 i anledning Sigurds konfirmasjon. Foran fra venstre: Einar, Ragnar, mor Pauline, far Martin, Olga, Noralf og Sigurd. Bak fra venstre: Alfred, Nils, Johanne, Johannes og Jon. Foto utlånt av Magne Husby.