Adventskalender 2019: 21. desember

Jenny Strøm med sine fire barn. Bildet er tatt ved heimen deres i Ner-Strømmen i 1928. Fra venstre: Arnold Strøm (f. 1919), Mildrid Strøm (f. 1927, g. Berg) på arma til Jenny (Nilsen) Strøm (f. 1892), Norun Strøm (f. 1916, g. Alstad) og Ingrid Strøm (f. 1921, g. Larsen).

(Bildet er trolig tatt av Lillian Hokstad. Utlånt av Arne Langås. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 126-0070.)

Adventskalender 2019: 20. november

Småbruket Josveet lå ca. 400 m vest for Langåsan, og var bebodd fra 1860-åra til ca. 1922. Bildet er tatt omkring 1915 og viser de siste beboerne, Nelberg og Pauline Josve (Josvee) og yngstesønnen Georg. Pauline var oppvokst på Josveet, mens Nelberg opprinnelig var fra Skatval.

Sønnen Even overtok etter foreldrene i 1922. Bak seg hadde han drøyt ti år i USA og Canada. Kort tid senere solgte han Josveet tilbake til hovedbølet Langås vestre, og kjøpte Holing østre (Holingaunet). Deler av stua på Josveet ble flyttet dit som bolig for foreldrene, mens uthusfløya ble solgt til bortflytting.

(Foto utlånt av Åsen Historienemnd. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 083-0022.)

Adventskalender 2019: 19. desember

Småbruket Buskland (nå adr. Breivegen 76) ble oppbygd av Martin Svorkmo rundt år 1900. Han solgte eiendommen Johan Loe i 1909. Dette bildet er tatt i hans tid som eier, trolig på 1920-tallet. Midt i bildet står trolig han, kona Marit og tre av deres fire barn. De gamle husene ble erstattet av nye på 1940-tallet, driftsbygning i 1942 og bolighus i 1948.

(Foto utlånt av Morten Jørum. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 066-0013)

Adventskalender 2019: 18. desembe

I flere tiår etter 2. verdenskrig stod de ti blokkhusene ved Reinåsan som ruiner. Det var den tyske marine som fikk disse betonghusene. Seks av husene, deriblant de to på bildet, stod tvers over vegen for Reinås bedehus ved Finnmarkkorsen. De fire siste lå ved skogkanten et par hundre meter lenger sør. Bildet er tatt på 1980-90-tallet.

(Foto utlånt av Magne Husby. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 057-0110.)

Adventskalender 2019: 17. desember

50-årskonfirmantene i Åsen i 1973 (konfirmert i Åsen kirke 26.09.1923)

1. rekke fra venstre: Borghild Melhus, Sofie Brendryen (f. Nordaune), Konrad Øien, Mary Bolkan (f. Dahl) og Bergljot Tung (f. Sannan).

2. rekke fra venstre: Karen Moe (f. Skei), Signe Loe, Signe Winge (f. Sannan), Anna Nilsen (f. Wold), Aslaug Husby (f. Dullum) og Alfhild Husby (f. Sonstad).

3. rekke fra venstre: Olav Tømmerås, Erling Olsen, Per Grinde, Arne Lunnan, sokneprest Ole Fløttum, Johan Stokkan, Ola Leangen, Birger Øien og Jon Augdal.

(Foto utlånt av Einar Ringen. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 062-0002)

Adventskalender 2019: 15. desember

Aasen Sparebank ble etablert 1. februar 1862. Dette bildet er tatt 100 år senere, og viser styre og kasserer da banken gikk i sitt 100. driftsår. Fra venstre: Emil Holthe, Kåre Nonstad (bankkasserer, senere banksjef), Nils Fossing, Jon J. Husby (styreformann), Sigvard Grinde og Olav Mo. Bildet er tatt i bankens lokaler i Heradshuset (nå Åsen menighetshus).

Portrettene på veggen viser fra venstre Ole Martin Augdahl (bankkasserer 1878–1896) og Arn Solem Bye (styreformann 1908–1918). Deres fedre, Peder Olsen og Kristian Bye, var initiativtakere til etableringa av banken i 1862, sammen med lensmann John Wold.

(Foto: Einar Einarsen. Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling.)

Adventskalender 2019: 14. desember

Vollaplassen, trolig på 1950-60-tallet. Bygningene var slik de ofte var på husmannsplasser, bolighus og fjøs under samme tak. I tillegg var det et stabbur (til venstre) og et vedskjul (ikke synlig på bildet).

Det var Ole Larssen Vollaplassen (1816–1891) som bygde disse husene på siste halvdel av 1800-tallet. Han var far til Ludvig Vold (1864-1955), den siste husmannen i plassen. Vollaplassen har vært ubebodd fra 1950-tallet. Stabburet og vedskjulet er revet for mange år siden. Bolighus og fjøs står fortsatt, men er i sterkt forfall.

(Foto utlånt av Olaf Vedul. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 039-0049.)

Adventskalender 2019: 13. desember

Ved kaffebordet i Øver-Brakstad, 1917–19. Fra venstre sitter Jenny Paulsen (trolig), Ella Bragstad med Annelise Rössel på fanget, Cecilie Bragstad, Hedwig («Hedi») Rössel, mor Hedwig Rössel, far Karl Rössel, Ilse Rössel, Ingrid Vedul (Ringen), Anna Vedul, Olaf Vedul og Einar Vedul.

Karl Rössel tilhørte besetningen på den tyske hjelpekrysseren «Berlin», internert i Lofjorden 1917–19. Kona Hedwig og barna kom til Norge, og leide seg husrom i Øver-Brakstad. Etter første verdenskrigs slutt reiste de fleste av mannskapet på «Berlin» tilbake til Tyskland. Familien Rössel ble igjen i Norge noen år, og flyttet etter hvert sørover til Drammen og Asker. På 1930-tallet flyttet Karl og Hedwig tilbake til Tyskland sammen med flere av barna, men de to eldste døtrene, Annelise og Hedwig («Hedi»), ble værende i Norge.

(Foto fra Åsen Museum og Historielags samling, ID 022-0148).

Adventskalender 2019: 12. desember

Barnelosjen «Nikolines minde» (IOGT 886) med barn fra Skjesol skolekrets, ca. 1923.

Sittende foran fra venstre: Kristine Stenvik (Johansen), Anna Holing (Ringfoss), Gunvor Arntsen (oppvokst i Spilset), Aslaug Negård, Alfhild Hovdal (Sundal), Dagny Nordaune (Karlsen), Eva Ofstad (Sletvold), Emma Lian, Ingrid Olsen (Larsen), Signe Bergstrøm (Svingen) og Gudrun Nordaune (Østebøvik).

Andre rekke fra venstre: Gusta Hovdal (Reinaas), Petra Rønning (Langos), Anna Stenvik, Julie Bergstrøm (Kvello), Ragnhild Reinaas (Vold), Anne Negård (g.m. lærer Henry Negård), Randi Grøtnes (lærerinne), Marie Olsen (Skjesol), Gunvor Lian (Flataas), Jensine Nordaune (Østebøvik), Klara Johansen og Emma Nordaune (Ørke).

Bakerst fra venstre: Gudrun Reinaas (Risberg), Leonard Hovdal, Peder Søraune, Magne Bergstrøm, Ottar Hovdal, Ole Løvtangen, Alf Ludvigsen, Arne Løvtangen, Nelius Bergstrøm, Olav O. Reinaas, Ole Søraune, Ole Langås (Langos) og Olaf Sundahl.

(Fotograf P.J. Sørå. Bilde utlånt av Guri og Harald Skjesol. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 007-0080.)