Adventskalender 2019: 7. desember

I juni 1973 ble et fly av typen Halifax W1048 TL-S tatt opp fra Hoklingen etter å ha ligget i vatnet i mer enn 30 år. Flyet deltok i Royal Airforces angrep på «Tirpitz» 27.04.1942. Det ble skutt i brann og måtte nødlande på isen på Hoklingen. Mannskapet kom seg unna, mens flyet snart gikk gjennom isen og sank. Flyet står nå utstilt på RAF Museum på Hendon flyplass i London.

(Foto utlånt av Aud og Knut Opheim. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 042-0176)

Adventskalender 2019: 6. desember

Utsikt fra Stokkberget ca. 1965–68. I forgrunnen til høyre er taket på Åsen kalksteinsmølle. Det nærmeste bolighuset er Åsvang (Gunnlaug og Magne Hokstad). Til høyre midt i bildet er Lidarheim (Otelie og Ingvald Berget), med det opprinnelige bolighuset fra ca. 1910. Ellers var det forholdsvis få hus ved det som i dag er gatene Torhaugen og Fossingtrøa; her ble det større utbygging fra sist på 1960-tallet.

(Foto tilhører Åsen Museum og Historielag, ID 001-2187)

Adventskalender 2019: 4. desember

Zefanias og Karen Marta Mo med fem barn, ca. 1903. Foran fra venstre: Olav Asbjørn på fanget til faren Zefanias, Fridtjov, Marie Kristine (g. Moe) og Karen Marta Mo. Bak fra venstre står Otelie (g. Holthe) og Marta (g. Nilssen). Familien bodde i Vinan, senere i Nonstad.

(Foto utlånt av Liv og Jon Wold Mo. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 070-0028.)

Adventskalender 2019: 3. desember

Bengt Redlund med Volkswagen Boble (V-38793) ved Vivo-butikken i Hopla, trolig omkring 1980. Butikken ble nedlagt i april 1982. På veggen henger vimpler for Trønder-Is og plakater for Nøtte-pålegg, yoghurt og Vapona Strip («så kan du glemme insektene»).

(Foto fra Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 001-1480.)

Adventskalender 2019: 2. desember

31. august 1929 ble Asbjørg Faaren (f. 1904) og Johan Arnt Hovdal (f. 1908) gift i Åsen kirke. Bryllupet ble feiret på brudgommens heimgård Lo, med over 70 gjester til stede. Nærmest brura sitter hennes foreldre, Marie og Laurits Faaren. Nærmest brudgommen er hans mor, Kristine Hovdal.

(Fotograf: K. Næss. Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 001-0405.)

Adventskalender 2019: 1. desember

Åsen samvirkelag på 1960-tallet. Trebygningen til venstre ble bygd i 1933, etter at de tidligere bygningene brant ned til grunnen tidligere samme år. Murbygget til høyre, som inneholdt selvbetjeningsbutikk, stod ferdig i 1956.

Åsen samvirkelag hadde sine lokaler her til 1973, da de overtok Åsen meieris tidligere anlegg på naboeiendommen. De gamle lokalene ble deretter utleid til bl.a. Aasen Sparebank, Posten og Åsenvøgga. Bygningene ble revet i 2003.

(Fotograf: Ukjent. Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 001-2190).

Dikt og prosa av kvinner fra Åsen

I anledning Bokåret 2019 arrangerer Åsen Museum og Historielag dikt- og litteraturkveld. Vi tar fram dikt og bøker skrevet av kvinner fra Åsen:

  • Dikt av Kari Fossing, Astrid Almlid og Gunnhild Stormo.
  • Dikt og tekster av Greta Reinaas og Solveig Stokkan.
  • Prosa av Guri Todal Ystad.

Tid:    Søndag 27. oktober 2019, kl. 18
Sted: Elvheim, Mossingvegen 87, Åsen

Inngang kr. 50. Kaffepause underveis i programmet.