Adventskalender 2019: 17. desember

50-årskonfirmantene i Åsen i 1973 (konfirmert i Åsen kirke 26.09.1923)

1. rekke fra venstre: Borghild Melhus, Sofie Brendryen (f. Nordaune), Konrad Øien, Mary Bolkan (f. Dahl) og Bergljot Tung (f. Sannan).

2. rekke fra venstre: Karen Moe (f. Skei), Signe Loe, Signe Winge (f. Sannan), Anna Nilsen (f. Wold), Aslaug Husby (f. Dullum) og Alfhild Husby (f. Sonstad).

3. rekke fra venstre: Olav Tømmerås, Erling Olsen, Per Grinde, Arne Lunnan, sokneprest Ole Fløttum, Johan Stokkan, Ola Leangen, Birger Øien og Jon Augdal.

(Foto utlånt av Einar Ringen. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 062-0002)

Adventskalender 2019: 15. desember

Aasen Sparebank ble etablert 1. februar 1862. Dette bildet er tatt 100 år senere, og viser styre og kasserer da banken gikk i sitt 100. driftsår. Fra venstre: Emil Holthe, Kåre Nonstad (bankkasserer, senere banksjef), Nils Fossing, Jon J. Husby (styreformann), Sigvard Grinde og Olav Mo. Bildet er tatt i bankens lokaler i Heradshuset (nå Åsen menighetshus).

Portrettene på veggen viser fra venstre Ole Martin Augdahl (bankkasserer 1878–1896) og Arn Solem Bye (styreformann 1908–1918). Deres fedre, Peder Olsen og Kristian Bye, var initiativtakere til etableringa av banken i 1862, sammen med lensmann John Wold.

(Foto: Einar Einarsen. Fra Åsen Museum og Historielags fotosamling.)

Adventskalender 2019: 14. desember

Vollaplassen, trolig på 1950-60-tallet. Bygningene var slik de ofte var på husmannsplasser, bolighus og fjøs under samme tak. I tillegg var det et stabbur (til venstre) og et vedskjul (ikke synlig på bildet).

Det var Ole Larssen Vollaplassen (1816–1891) som bygde disse husene på siste halvdel av 1800-tallet. Han var far til Ludvig Vold (1864-1955), den siste husmannen i plassen. Vollaplassen har vært ubebodd fra 1950-tallet. Stabburet og vedskjulet er revet for mange år siden. Bolighus og fjøs står fortsatt, men er i sterkt forfall.

(Foto utlånt av Olaf Vedul. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 039-0049.)

Adventskalender 2019: 13. desember

Ved kaffebordet i Øver-Brakstad, 1917–19. Fra venstre sitter Jenny Paulsen (trolig), Ella Bragstad med Annelise Rössel på fanget, Cecilie Bragstad, Hedwig («Hedi») Rössel, mor Hedwig Rössel, far Karl Rössel, Ilse Rössel, Ingrid Vedul (Ringen), Anna Vedul, Olaf Vedul og Einar Vedul.

Karl Rössel tilhørte besetningen på den tyske hjelpekrysseren «Berlin», internert i Lofjorden 1917–19. Kona Hedwig og barna kom til Norge, og leide seg husrom i Øver-Brakstad. Etter første verdenskrigs slutt reiste de fleste av mannskapet på «Berlin» tilbake til Tyskland. Familien Rössel ble igjen i Norge noen år, og flyttet etter hvert sørover til Drammen og Asker. På 1930-tallet flyttet Karl og Hedwig tilbake til Tyskland sammen med flere av barna, men de to eldste døtrene, Annelise og Hedwig («Hedi»), ble værende i Norge.

(Foto fra Åsen Museum og Historielags samling, ID 022-0148).

Adventskalender 2019: 12. desember

Barnelosjen «Nikolines minde» (IOGT 886) med barn fra Skjesol skolekrets, ca. 1923.

Sittende foran fra venstre: Kristine Stenvik (Johansen), Anna Holing (Ringfoss), Gunvor Arntsen (oppvokst i Spilset), Aslaug Negård, Alfhild Hovdal (Sundal), Dagny Nordaune (Karlsen), Eva Ofstad (Sletvold), Emma Lian, Ingrid Olsen (Larsen), Signe Bergstrøm (Svingen) og Gudrun Nordaune (Østebøvik).

Andre rekke fra venstre: Gusta Hovdal (Reinaas), Petra Rønning (Langos), Anna Stenvik, Julie Bergstrøm (Kvello), Ragnhild Reinaas (Vold), Anne Negård (g.m. lærer Henry Negård), Randi Grøtnes (lærerinne), Marie Olsen (Skjesol), Gunvor Lian (Flataas), Jensine Nordaune (Østebøvik), Klara Johansen og Emma Nordaune (Ørke).

Bakerst fra venstre: Gudrun Reinaas (Risberg), Leonard Hovdal, Peder Søraune, Magne Bergstrøm, Ottar Hovdal, Ole Løvtangen, Alf Ludvigsen, Arne Løvtangen, Nelius Bergstrøm, Olav O. Reinaas, Ole Søraune, Ole Langås (Langos) og Olaf Sundahl.

(Fotograf P.J. Sørå. Bilde utlånt av Guri og Harald Skjesol. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 007-0080.)

Adventskalender 2019: 11. desember

Nils Hammeren fylte 90 år 28. juli 1940. I avisa Stjørdalingen 25. juli skrev Stjørdals lokalhistoriker Ivar Nilssen Værnesbranden en lengre artikkel om jubilanten. Fra denne tar vi med et utdrag.

«Forhenværende gårdbruker Nils Hammeren i Åsen fyller 90 år søndag 28de juli [1940]. Han er født på Øvre Sandfærhus i Stjørdal. Hans foreldre var Elisabet Olsdtr. Vold fra Vold i Værnes sogn og Peter Nilssen Sandfærhus. […]

Da Nils var omlag 8 år solgte hans far øvre Sandfærhus og kjøpte gården Karbu i Åsen [Skogn]. – Senere solgte han Karbu og bygslet en plass av gården Fossing – Oset [Fossen] kalt – ved Fossingelvas utløp i Hammervatnet. […]

Efterat hans far hadde solgt Karbu begynte Nils som skredderlærling hos skredder Jens Frigård ved «Breiveien» i Åsen. Efter utstått læretid reiste han ut [] hvor han opholdt sig en tid og arbeidet i sitt håndverk. Kom senere tilbake til Åsen, hvor han fikk mer enn nok med «sauming». […]

I 1881 ble han gift med Kristine Johnsdtr. Håve fra Skogn – f. 1851 d. plutselig straks før jul i 1919. Et par år fulgte hun sin mann rundt i bygden på «saum». De hadde alltid fullt op med arbeide – ofte satt de langt utover natten. Omkring 1884 kjøpte de gården østre Hammeren nede ved Hammervatnet. En vandreven gård med huse til nedfalls. Som mann og hustru sammen ved skredderbordet stod de også skulder ved skulder, når det gjaldt å forbedre – først og fremst gårdens jord og senere husene.»

(Foto utlånt av Ellen Eggen. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 021-0031.)

Adventskalender 2019: 10. desember

Fra 1905 og fram til ca. 1920 drev Nordenfjeldske Sprængstof dynamittfabrikk i Sunndalen. I 1913 kjøpte fabrikken nabogården Hanebogen (Hånnåbogen), og her ble det i åra som fulgte bygd nærmere 20 boliger for ansatte på fabrikken.

Tidligere var det skilt ut tomter hvor arbeidere selv hadde bygd seg hus. Et av disse var Kristian Eides eiendom Østlid, som ligger øverst litt til høyre for midten av bildet.

Den større bygningen mot venstre bildekant er siste del av gårdsbebyggelsen i Hanebogen. De fleste villaene ble revet på 1930-tallet og flyttet til nye tomter i Åsen og på Frosta.

(Foto utlånt av Ruth Nesjø. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 037-0007.)

Adventskalender 2019: 9. desember

Korpstreff ved Reithaug skole, trolig i 1973 (bildet er framkalt i juni 1973). Nærmest, i røde og hvite uniformer, er Ytterøy skolekorps.

I mars 1973 flyttet Åsen samvirkelag (nå Extra Åsen) inn i Trønder-Meieriets tidligere lokaler. Bygningen er senere utvidet bakover med lagerrom.

(Foto utlånt av Joar Skansen. Åsen Museum og Historielags fotosamling, ID 048-0002.)