Årsmøte 27.02.2019

Årsmøte i Åsen Museum og Historielag avholdes i fargeriet på Elvheim onsdag 27. februar 2019 kl. 18.00

Sakliste:

  1. Åpning av møtet.
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
  3. Valg av møteleder, skriver og to personer til å skrive under møteprotokollen.
  4. Årsmelding.
  5. Regnskap
  6. Framdriftsplan og budsjett for 2019.
  7. Innkomne saker. Saker som skal behandles skal være styret ved styreleder Øyvind Fiskvik i hende innen 20. februar.
  8. Fastsettelse av kontingent for 2020.
  9. Valg. De som ikke tar gjenvalg kontakter valgkomiteen ved leder Olav Haugom innen 20. februar.

Styret

Adventskalender 2018: 24. desember

Årets siste kalenderluke er et julekort poststemplet 20. desember 1912, sendt til Karen Anna Olsdatter (Hoplen) Aaker i Åsen. Avsenderen er hennes niese Marie Nilsen i Kristiansund. (Olive) Marie Nilsen var født i Undlinan, men vokste opp hos slektninger i Hopla. Foreldrene hennes fra 1880-åra på Seiberget. Som voksen flyttet Marie til Kristiansund, hvor hun i flere år var bestyrer på en kåpefabrikk. Kortet tilhører Anne-Marie Aaker Moe. Vi vil ønske våre følgere ei god jul og et godt nytt år.

Adventskalender 2018: 21. desember

Skjesolgrenda sett fra Undlien, ca. 1915. I forgrunnen ligger Undlien østre. Det lille huset tvers over vegen er Undlienhaugen, hvor Olava Undlien drev landhandel. Rett opp for Undlien østre er Skjesol øvre. Til venstre i bildet er de tre andre Skjesolgårdene og Skjesol skole. Øverst i bildet skimtes Tellhaugen og Spilset. Foto utlånt av Joar Skansen.

Adventskalender 2018: 20. desember

Skjelstad på midten av 1930-tallet. I forgrunnen står familien Sæthe, fra venstre Hilda Sæthe (f. 1915), Oline (Skjelstad) Sæthe (f. 1886), Sefanias Sæthe (f. 1876), Sverre Sæthe (f. 1910) og Edvin Sæthe (f. 1911). Sefanias og Oline overtok gården etter hennes onkel i 1911. I kvistvinduet på stuelåna sitter Ole Sannan (f. 1896). Foto utlånt av Marta Sannan.

Adventskalender 2018: 19. desember

Bolighuset på Marienborg (nå adresse Reita 2/4) er trolig av de eldste bygningene i Åsen sentrum. Baker Ole Thomsen bygde her på 1850-tallet og drev både bakeri, postkontor og butikk. Eiendommen fikk navn etter kona Marie. Ole Thomsen dro til Amerika omkring 1870. Marie Thomsen fortsatte butikkdrifta ei tid, mens bakeriet ble utleid. Andreas Johansen var eier fra 1900, og i hans tid fikk bolighuset det utseendet det har på bildet. Omkring 1970, i Bergljot og Nils Nordbotns tid som eiere, ble huset ombygd, og i første etasje åpnet Nordbotn Vivo-butikk i 1971. Foto utlånt av Aud Opheim.

Adventskalender 2018: 18. desember

Petter Fætten (1875–1969) fotografert i loftsvinduet i Torsveet i Husbygrenda, trolig på 1950–60-tallet. Han var den siste beboeren på Fætthylla, en heim som ligger like ved kommunegrensa til Stjørdal/Skatval. Huset fra Petter Fættens tid står fortsatt, og er i dag fritidsbolig. Vegen opp til plassen går bratt opp fra E6 og krysser jernbanen. Petter Fætten solgte Fætthylla i 1949, og bodde senere ei tid på Vuddubakken. Sine siste år bodde han på Åsen aldersheim. Foto utlånt av Arne Myrås.

Adventskalender 2018: 17. desember

Nordenfjeldske Sprængstof A/S drev sprengstoffabrikk i Sunndalen i noen år fra ca. 1905. I disse årene ble det i tillegg til selve fabrikkanlegget reist mange boliger, både for ledelse og arbeidere. Villaen på bildet lå nærmest fabrikkanlegget, og tomta er fortsatt synlig på vestsida av vegen. Ifølge påskrift på baksida var dette «Direktørboligen». Som mange av husene i Sunndalen og Hanebogen, ble også denne villaen solgt til bortflytting etter at fabrikken var nedlagt. Huset ble i 1930 gjenreist på Vulu søndre i Malvik, en gård som da var eid av Einar Ulvik fra Frosta.

Adventskalender 2018: 16. desember

Peter og Elisabet Dalåmo bodde fra 1931 på eiendommen Solstad på Hammerøya. Bildet er tatt i forbindelse med Peters begravelse i 1955, og viser Elisabet Dalåmo med sju barn og tre stebarn. Fra venstre står Otmar Dalåmo (f. 1927), Øivind Dalåmo (f. 1921), Hjørdis (Dalåmo) Harbu (f. 1925), Paul Dalåmomo (f. 1916), Norun Dalåmo (f. 1931), Elisabet (Fossen) Dalåmo (f. 1890), Johan Dalåmo (f. 1904), Otelie «Telle» (Dalåmo) Berget (f. 1913), Johanna (Dalåmo) Echmann Johansen (f. 1902), Emil Dalåmo (f. 1919) og Martin Dalåmo (f. 1906). Se Bygdebok for Åsen bind 3, s. 50-51. Foto utlånt av Randi Berget.